• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Новини ДНЗ
  • Аналіз методичної роботи в Городищенському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2 «Зірочка» за 2019/2020 навчальний рік

Аналіз методичної роботи в Городищенському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2 «Зірочка» за 2019/2020 навчальний рік

2020-06-15

Аналіз методичної роботи в Городищенському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №2 «Зірочка»

за 2019/2020 навчальний рік

У 2019-2020 навчальному році колектив Городищенського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Зірочка» (далі ДНЗ) здійснював свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджений наказом МОН України від 16.06.2015 3641), Статуту Городищенського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 «Зірочка» (зареєстрований від 10.07.2015 №35-5/6 Городищенською районною радою), Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та парціальною програмою для закладів дошкільної освіти Н.Гавриш, О.Пометун «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» у відповідності з сучасними вимогами та головними пріорітетами державної політики у галузі освіти, реалізував нові тенденції забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти у контексті її нової парадигми. Зміст, форми та методи з педагогічними кадрами у закладі були визначені в розділі Річного плану, направлені на підвищення якості дошкільної освіти через реалізацію пріоритетних завдань, визначених колективом на 2019-2020 навчальний рік, а саме:

- продовжували роботу щодо розв’язання науково-методичної проблеми закладу дошкільної освіти: «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога, як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»;

- розпочато поглиблену роботу щодо екологічного виховання дошкільників шляхом інтеграції освітньої діяльності;

- розширено знання щодо сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоровя дошкільників;

-сприяли налагодженню тісної взаємодії з родинами, прозорості і відкритості роботи закладу через веб-сайт, щодо надання якісної освіти.

Методичною службою ДНЗ проводилася систематична, послідовна робота з педагогічними працівниками, направлена на підвищення рівня обізнаності у питанні реалізації діяльнісного підходу освітнього процесу шляхом використання альтернативних методик та інноваційних технологій , а саме:

- технологія музичного виховання за системою К.Орфа (С.Лабик);

- технологія фізичного виховання дітей С.Вільчковського (М.Кравець);

- використання паличок Кюїзенера для розвитку логіко-математичних

здібностей дітей (Т.Юрик);

- методика розвитку художньо-мовленнєвої діяльності Н.Гавриш

(О.Пархоменко)

- парціальна програма «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» Н.Гавриш, О.Пометун, (Н.Приходько);

- методика використання коректурних таблиць О.Богуш (С.Суботіна).

Атестація педагогічних працівників ДНЗ №2 «Зірочка» у 2019-2020 навчальному році проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.54) та «Типового положення про атестацію педагогічних працівників» наказ МОН України №930 від 06.10.2010, змін та доповнень затверджений наказом МОН №1473 від 20.12.2011.

За наслідками атестації, Н. Приходько присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст І кваліфікаційної категорії», Т. Юрик присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії».

Склад педагогічних працівників по кваліфікаційним категоріям такий:

- «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» - 5 педагогів;
- «спеціаліст І кваліфікаційної категорії» - 4 педагога;
- «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії» - 1 педагог;
- без категорії - 10 педагогів;
- педагогічне звання «старший вихователь» - 1 педагог;
- педагогічне звання «вихователь-методист» - 4 педагога.
Протягом 2019/2020 навчального року, на базі ДНЗ «Зірочка», проходили районні заходи:

- семінар-практикум для завідувачів ДНЗ «Ділова гра як інтерактивний метод підвищення педагогічної майстерності вихователів закладу дошкільної освіти»;

- семінар- практикум для педагогів ДНЗ та початкової ланки ЗЗСО

«Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок»:

- заняття «Острів скарбів» з розділів програми дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі, мовлення дитини, (Н.Приходько);

- заняття «Пробудження весни» з розділу програми дитина у світі

культури, (С.Лабик);

- заняття з фізичного виховання з пріоритетом профілактики порушень

постави, (М.Кравець).

Невідбулися заплановані заходи через карантин COVID-19:

- студія педагогічних інновацій «Поєднання різних видів форм мистецької

освіти (синергетичний підхід) (О.Пархоменко);

- семінар-навчання та показове об’єктове тренування з цивільного

захисту «Дії керівного складу та сил цивільного захисту закладу у разі

виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті».

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагоги взяли участь:

- курси підвищення кваліфікації при Черкаському ІОПОПП – 1 педагог;

- сайт ЧОІПОПП з курсу дистанційного навчання на тему:

«Здоров'язбережувальна спрямованість освітнього процесу закладів дошкільної освіти» -20 педагогів.

-Free Он-лайн платформидля самоосвіти та перегляду вебінарів на сайтах: EdEra– https://www.ed-era.com, Prometheus – https://prometheus.org.ua , MCFR – https://www.pedrada.com.ua/,Vseosvita – https://vseosvita.ua/ - 20 педагогів.

- інтернет-портал рейтингу освітніх закладів України www.ukrosvita

rating.com. «Педагогічний профтест» склали на «відмінно» - 18 педагогів,

«добре» 2 педагога;

- районний практичний семінар «Дитина з аутизмом: її природа та

адаптація до соціуму» - 4 педагога.

В 2019/2020 навчальному році в ДНЗ було створено інклюзивне навчання, яке відвідувало 2 дитини з особливими освітніми потребами, відповідно висновку про комплексну психолого-пегогічну оцінку розвитку дитини від 04.09.2019 року №62 КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» рекомендовано навчання Глібові та Максиму за індивідуальною програмо розвитку, складеною на основі програм розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку та аутизму. (Програма «Розквіт»), мета: створення умов для розвитку комунікативних здібностей та соціалізації дитини.

Головною формою освітньої діяльності ДНЗ навчального року є педагогічні ради. Тематика їх відповідала ключовим завданням річного плану. Протягом року були проведені 4 педагогічні ради, з них: 2 організаційні, 2 тематичні. Тематичні «Вдосконалення співпраці ЗДО та ЗЗСО з формування забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок», «Природне середовище і природні умови для зміцнення здоров’я дітей».

Продовжує функціонувати Веб-сайт закладу, оновлення здійснюється постійно, методичний кабінет обладнано комп’ютерною технікою, дієва база електронних матеріалів.

Кiлькiсть переглядiв: 196

Коментарi