• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Інформація про Городищенський ЗДО (ясла-садок) №2 "Зірочка"

Враховуючи те, що сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу, пріорітетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами має стати:

- спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти - Державного стандарту дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного довкілля шляхом освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напряму забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного й суспільного виховання;

- створення умов для накопичення дошкільниками першого позитивного загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності; ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо.

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:
- забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
- формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. і

Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.

В організації освітнього процесу колектив ЗДО керується:

Законом України "Про дошкільну освіту",

Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція)

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років "Дитина", Парціальна програма Н.Гавриш, О.Пометун "Дошкільнятам - освіта для сталого розвитку".

Завданням методичної служби є:

· Вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного педагога

· Стимулювання творчого потенціалу та іноваційних пошуків

· Підвищення педагогічної культури педагогів

· Вдосконалення педагогічної майстерності

· Розвиток спеціальних умінь та навичок

· Формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

Базується на принципах методичної роботи:

· Педагогічна співпраця з педагогом

· Робота в режимі довіри, доброзичливості

· Творча атмосфера, стимулювання творчої активності

· Принцип допоміжно-регульованого контролю

· Надання педагогу право вибору

· Системність методичних заходів

· Принцип "Я-повідомлень" у спілкуванні

· Щоденна допомога

· Випереджувальний характер методичної роботи

Виходячи з цілей методичної роботи і вимог до особистості та діяльності педагога намагаємось здійснювати роботу за такими напрямками методичної роботи:

· Курси підвищення кваліфікації

· Науково-практичні семінари

· розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих групах

· узагальнення досвіду роботи педагога

Методична робота з кадрами:

· Підвищення рівня фахової майстерності педагога

· Курсова перепідготовка

· Атестація педагога

· Наставництво

· Педради

· Семінари, методобєднання, майстер-класи

· Консультації

· Колективні перегляди

· Робота творчої групи

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування:

· Круглий стіл, диспут, консультації

· Інтерактивні лекції

· Навчальні тренінги

· Семінари, семінари-практикуми, науково-практичні семінари, семінари для педагогів спеціальних груп

· Вивчення структури та оснащення матеріального середовища

· Спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять

Для перегляду історії садочка, перейдіть до розділу сайту "Історія ДНЗ".

Для перегляду інформації про адміністративний склад закладу, перейдіть до розділу сайту "Адміністрація ДНЗ".

У закладі є методичний кабінет оснащений усім необхідним для педагогів. Для перегляду інформації про методичний кабінет ДНЗ, перейдіть до розділу сайту "Методичний кабінет".

Кiлькiсть переглядiв: 1465

Коментарi